In onze aanpak gebruiken we instrumenten om inzicht in jezelf en je omgeving te vergroten. Deze inzichten ondersteunen je bij het bereiken van jouw doelen. Afhankelijk van de context, de behoeften en doelstellingen kunnen onze tools ingezet worden in het proces. De TICkA consultants zijn allen gecertificeerde professionals voor de tools die hieronder worden vermeld. Samen met onze klant bekijken we of het aangewezen is om deze in te schakelen om de resultaten op een duurzame manier te bereiken.

tools-logos Profile XT MBTI Management Research situational profile De ProfileXT® is een screeningtool die u helpt bij het selecteren van de beste kandidaten en deze afstemt op de functie waarvoor zij het best geschikt zijn, op basis van hun kerngedrag. Deze krachtige tool geeft je een duidelijk beeld van de cognitieve en gedragskenmerken en interesses van de kandidaat en biedt intuïtieve vragen om het interviewproces te versterken. Bovendien helpt deze tool u bij het meten van sollicitanten en helpt u bij het onboardingsproces. U kunt ook rapportgegevens gebruiken om te helpen bij de planning van trainingen en promoties. U kunt de ProfileXT® aanpassen aan de taakomschrijving en andere criteria voor werknemerspositie.

De ProfileXT®:

Bespaart tijd tijdens het sollicitatieproces
Creëert een efficiënt en effectief wervingsproces
Vermijdt kostbare aanwervingsfouten
Verhoogt de medewerkerstevredenheid
Verbetert de onboarding-ervaring voor medewerkers
SAMPLE REPORT_
mbti MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator) is een persoonlijkheidsindicator die een stevige ondersteuning biedt bij verschillende facetten van ontwikkeling. Persoonlijke effectiviteit, leiderschap, team, conflicthantering en nog veel meer.

Het is gebaseerd op de persoonlijkheidstypetheorie van Carl Jung en geeft uw persoonlijkheid weer op basis van vier dimensies:

Waar richt u uw aandacht op – Extraversion (E) of Introversion (I)
Hoe neemt u informatie op? – Sensing (S) of INtuition (N)
Hoe neemt u beslissingen? – Thinking (T) of Feeling (F)
Hoe gaat u om met de wereld om u heen? – Judging (J) of Perceiving (P)

MBTI Stap II is een Myers-Briggs vragenlijst die de Stap I-typevoorkeuren onderverdeelt in facetten en hiermee voor ieder individu unieke persoonlijkheidskenmerken onthult. Het helpt u om het unieke DNA van iemands persoonlijkheid te begrijpen doordat u inzicht krijgt in hoe mensen met hetzelfde Stap I type kunnen verschillen en hoe mensen met een verschillend Stap I type gelijkenissen vertonen. Het resultaat is een zeer gedetailleerd persoonlijkheidsprofiel en ontwikkelingsplan dat perfect is voor coaching, actieplanning en teambuilding.
SAMPLE REPORT_
mrg Het ‘Leadership Effectiveness Analysis 360°’ instrument geeft inzicht in het leiderschapsgedrag van een individu zoals dat gedrag wordt waargenomen door de leider zelf en zijn/haar omgeving.

We meten de zelfperceptie en die van de anderen uit zijn/haar omgeving op 22 verschillende gedragingen die essentieel zijn in leidershap.
Tevens wordt de impact gemeten van de leider in zijn omgeving op 26 verschillende criteria.

Indien gewenst kunnen ook criteria worden ingevoegd die specifiek zijn voor het bedrijf waarin de persoon werkt. Het is een ideale tool om duidelijkheid te krijgen over je sterktes en ontwikkelpunten met betrekking tot de kwaliteit van uw leiderschap.
SAMPLE REPORT_
lencioni ‘De vijf frustraties van een team’ van Patrick Lencioni is ’s werelds meest gebruikte bron geworden van praktische informatie voor het bouwen van teams.

Het model is effectief gebleken voor organisaties van elke omvang.

De vijf frustraties van een team schetsen de onderliggende oorzaken van politiek en disfunctioneren in de teams waar je werkt en de sleutels om ze te overwinnen.

In tegenstelling tot conventionele wijsheid zijn de oorzaken van disfunctie zowel identificeerbaar als oplosbaar.
Ze gaan echter niet gemakkelijk weg.

Het functioneel en samenhangend maken van een team vereist niveaus van moed en discipline die veel groepen niet lijken te kunnen opbrengen.
SAMPLE REPORT_
situational situational Het ‘Situationeel Leidinggeven’-model werd ondertussen één van de bekendste tools voor leidinggeven en coaching.

Het werd ontwikkeld door Dr. Paul Hersey.

Om effectief leiding te geven moet men de stijl van leidinggeven afstemmen op de andere.
Een beginner stuur je anders aan dan een ervaren kracht. In het model van ‘Situationeel leidinggeven’ kijken we per taak naar het competentieniveau van de andere om een bepaalde taak tot een goed einde te brengen.

Op die manier zal de leider de andere ook effectief coachen om de gevraagde resultaten te bereiken. De twee criteria die telkens worden geëvalueerd zijn de bekwaamheid en de bereidheid van een persoon.
SAMPLE REPORT_
insights Insights Discovery® is een even eenvoudig als toegankelijk kleurenmodel, dat in combinatie met een persoonlijk profiel mensen meer inzicht geeft in zichzelf en anderen.

Een sterke basis voor effectieve samenwerking en optimaal functioneren.

Een persoonlijk profiel laat zien dat individuele personen, teams en organisaties aan kracht kunnen winnen door de verschillen tussen mensen te onderkennen en te waarderen.

De kleurentaal van Discovery heeft direct impact en gaat leven binnen een organisatie. Zo wordt het gemakkelijker om een blijvende positieve verandering te bewerkstelligen.
SAMPLE REPORT_
genos Elke persoon op deze planeet communiceert op een of andere manier met anderen. Wanneer we ons bewust zijn van onze eigen emoties en begrijpen hoe ze ons dagelijks gedrag beïnvloeden, openen we de deur naar succes, in zowel onze werkomgeving als in ons privéleven. Veel onderzoek toont aan dat het ontwikkelen van Emotionele Intelligentie van leiders en individuele medewerkers de productiviteit, betrokkenheid en cultuur van organisaties, zowel intern als extern, verhoogt.

Het Genos Emotional Intelligence Assessment meet waarneembare gedragingen (hoe mensen overkomen), het brengt het verband tussen Emotionele Intelligentie en de betrokkenheid van medewerkers in kaart en houdt rekening met de context door het toepassen van een 360° beoordeling. Afhankelijk van uw noden en behoeften kan deze tool opgenomen worden in uw leer- en ontwikkelingstraject.
SAMPLE REPORT_
trompenaars Trompenaars en Hamden-Turner ontwikkelden het model ‘Seven Dimensions of Culture’, een krachtige tool dat helpt om culturele verschillen niet alleen te begrijpen maar er ook praktisch mee aan de slag te gaan.

Vanuit dat inzicht kan je een kader creëren om strategieën te ontwikkelen hoe je effectief met cultuurverschillen binnen een organisatie kan omgaan.

Ik wil meer weten over...

Vink de tools aan waarover je meer informatie wenst
ProfileXT®
MBTI®
Insights Discovery®
Situational Leadership®
De vijf frustraties van een team van Patrick Lencioni
Leadership Effectiveness Analysis 360®
Genos Emotional Intelligence Assessment®
Seven Dimensions of Culture®

  ProfileXT®
  MBTI®
  Insights Discovery®
  Situational Leadership®
  De vijf frustraties van een team van Patrick Lencioni
  Leadership Effectiveness Analysis 360®
  Genos Emotional Intelligence Assessment®
  Seven Dimensions of Culture®


  Ik wil meer weten over deze tools...

  Vink de tools aan waarover je meer informatie wenst.

   ProfileXT®
   MBTI®
   Insights Discovery®
   Situational Leadership®
   De vijf frustraties van een team
   Leadership Effectiveness Analysis 360®
   Genos Emotional Intelligence Assessment®
   Seven Dimensions of Culture®
   [mathcaptcha mathcaptcha-762]