DEVELOP ME

Je wil de top bereiken en je slaagt daarin niet echt. Wij ondersteunen jouw zoektocht naar de redenen en de remedies om hierin verandering te brengen. Wij bezorgen je inzichten in jezelf en creëren wegen om beter gewapend de wereld van de topsport te verstaan, aan te kunnen en naar je hand te zetten. Samen analyseren wij hoe bij jezelf hinderpalen uit de weg kunnen geruimd worden. Hoe focus ik meer op wat ik kan, op mijn potentieel omdat wij het samen zullen ontdekken. De wereld van de topsport is en uiterst complexe wereld die vaak stress bezorgt omdat hij zo op je afkomt. Hoe ga ik in deze wereld assertief aan de slag om mijn plaats te veroveren en resultaten te boeken. Jij bent dus de sleutel naar je eigen ontwikkeling.  Wij zoeken met jou naar de successleutels via een proces van inzicht in jezelf en inzicht in de wereld waarin je wil presteren, in welke sport ook. Bovenal is het veel meer fun om via je talenten jezelf te ontwikkelen en resultaten te boeken.

DEVELOP US

Atleten werken nooit alleen. De toppers, de seriële winnaars, leven in een experten omgeving aangestuurd door de coach. Die coaches zoeken naar een professionele inbreng in teamverband. De atleet staat in dat team centraal. Samenwerken met experten vanuit éénzelfde teamvisie is daarom uiterst belangrijk in jouw ontwikkeling als atleet, als coach. Kennis van jezelf delen met anderen, en zeker ook kennis van anderen verwerven, is cruciaal. TICkA werkt samen met heel wat teams op topniveau om de talenten van atleten en coaches duidelijk in de verf te zetten, van elkaar te leren en zo het potentieel van elk team te maximaliseren en resultaten te boeken. Jouw team is de dan ook een belangrijke factor in het realiseren van resultaten. Niet overal kan je prestaties leveren die beantwoorden aan je potentieel. Hoeveel voetbalspelers, de meest gemediatiseerde wereld, gaan ten onder aan foute clubkeuzes of andere keuzes die beter hadden gekund? De analyse van jezelf en waar je het beste gedijt is één van onze stokpaardjes.

DEVELOP OTHERS

Coachen als een leider kan je leren. Zelfkennis en kennis van de teamleden helpt je als leider/coach om op de juiste manier je team te leiden. Ons devies is dan ook ‘stop managen en start met effectief te coachen’. Situationeel en op maat coachen zal je tijd besparen om efficiënt je dromen te realiseren en resultaten te boeken. De atleten zullen gemotiveerd blijven door de efficiënte aanpak van de coach en het effect dat hij/zij op hen zal hebben om optimaal te presteren.
Coaches zeggen weleens dat er te weinig tijd is. Vaak worden coaches verantwoordelijk gesteld voor de ontbrekende resultaten. Coachen is een vak dat je kan leren. Het vergt veel tijd en vooral dan ‘mensentijd’. Vaak wordt het ontwikkelen van anderen bekeken als een technische kwestie. Maar in elke technische kwestie, ook aan de top is de connectie de start om de techniek aan de man te brengen. Zeker is de drang naar perfectie de eerste bekommernis van de atleet. Maar de coach zal dat nooit realiseren indien het respect voor de atleet achterwege blijft.

DEVELOP CULTURE

Kan jij de cultuur binnen jouw team, jouw club of federatie duidelijk omschrijven? Weet jij welke waarden en normen daar uitgedragen worden of die men zegt uit te dragen? De cultuur is immers de drager van het succes van allen die in een team, club, federatie, … werken. Het zijn de gezamenlijke waarden en normen die mee aan de basis zullen liggen van de motivatie van allen die betrokken zijn bij het presteren in je sport. Cultuur wordt gedragen door alle medewerkers en dan levert het een zichtbare meerwaarde op. Ze is er voor en door iedereen. De cultuur is een bewust gekozen set van waarden en normen, die vertaald kan naar alles wat een team wil realiseren. Mensen kunnen er mekaar op aanspreken. TICkA Sport kan een dergelijk proces begeleiden. Het installeren of finetunen van een nieuwe of bestaande cultuur behoort tot onze competenties. Het is geen theoretisch concept maar de basis van alle succes.

Een sterke cultuur is dan ook de basis van alle succes.

Dit heeft een enorm repercussie in mijn gedachte veroorzaakt. Bedankt voor deze baanbrekende leerervaring. Dankzij jullie kijk ik op een andere manier naar topsport!

— Fernando Oliva – Vlaamse athletiekliga.

CONTACT OPNEMEN