DEVELOP ME

Je werkt in een organisatie en je krijgt bijvoorbeeld je boodschap niet altijd overgebracht. Door meer inzichten in jezelf te creëren ben je wellicht beter gewapend om je boodschap anders te brengen en vooral om te analyseren wat wel zou werken. Of heb jij al een keer gedacht dat ook jij weleens vaker je gedacht zou willen zeggen aan je collega’s, je baas? Inzichten in je persoonlijkheid en je gedragingen zijn de eerste stap naar ontwikkeling. Of heb jij iemand in je team die jij wel zou willen ondersteunen in het wat mondiger worden, zodat je zijn/haar ideeën mee kan opnemen in teamdiscussies? Deze persoon zou gebaat zijn met wat inzichten en ondersteuning. Ontwikkeling begint altijd bij onszelf. Wij zijn het hoofdpersonage en vandaar uit vertrekken we naar het beïnvloeden van anderen. Jij bent dus de sleutel naar je eigen ontwikkeling.

DEVELOP US

Je team werkt volgens de voorgeschreven standaarden maar je zou graag willen dat al deze individuele talenten beter samenwerken, om samen tot een nog beter resultaat te komen. Motivatie van elk individu is cruciaal om een team goed te laten werken. Elk individu dat zichzelf goed kent en zijn talenten in het team weet te gebruiken, zal een grote bijdrage kunnen leveren aan teamwerk. Vertrouwen is de basis van goed teamwerk. Open communicatie en van mening kunnen en mogen verschillen is enkel mogelijk wanneer het vertrouwen in een team optimaal is. We kunnen dan pas overgaan naar het naleven van duidelijke afspraken en verwachtingen. Wanneer er voldoende constructieve feedback gegeven kan worden zal dit de resultaten enkel bevorderen. TICkA kan via workshops of team coaching met meer dan enkel de individuen in het team aan het werk gaan. Eén plus één is immers altijd meer dan twee in een team.

DEVELOP OTHERS

Word jij als leider soms geconfronteerd met ontoereikende resultaten? Of denk jij weleens als leider dat je te weinig tijd hebt om terdege met je mensen bezig te zijn? Dat leidinggeven wel een behoorlijke brok uit je tijdsbudget neemt en dat je daar niet altijd de tijd voor hebt?
Leidinggeven is investeren in anderen. Ervoor zorgen dat je de anderen beter maakt en laat ontwikkelen, zodat je tijdsinvestering kan afnemen. Leidinggeven is naar de situatie kijken, naar de persoon die in deze situatie moet presteren, aanpassen en duidelijk communiceren. TICkA kan via workshops en coaching aan de slag gaan om jou als leider sterker te maken, tools aan te reiken die je dagelijks in je job kan gebruiken.

DEVELOP CULTURE

Kan jij de cultuur binnen je organisatie duidelijk omschrijven? Weet jij welke waarden en normen de groep van medewerkers in jouw organisatie uitdragen? Bedrijfscultuur is van immens belang voor eender welke organisatie. Het zijn de gezamenlijke waarden en normen van een bedrijf die mee aan de basis zullen liggen van de motivatie van alle medewerkers. Bedrijfscultuur moet gedragen worden door alle medewerkers. Ze is ervoor en door de medewerkers.  De bedrijfscultuur van een organisatie moet een bewust gekozen set van waarden en normen zijn, die vertaald kan worden naar eenieders job. Waar mensen elkaar op kunnen aanspreken. TICkA kan het proces begeleiden om de bestaande bedrijfscultuur te benoemen eventueel aan te passen en ze vertaald te krijgen naar concrete acties en gedragingen die voor eenieder van toepassing kunnen zijn.

Een heel interessant coaching traject met vernieuwende inzichten en heel wat tools om aan de slag te gaan naar een evenwichtige verstandhouding op de werkvloer. Jullie zijn een topteam en het mooiste voorbeeld dat verschillende karakters, tegenovergesteld geslacht, uiteenlopende persoonlijkheden met generatiekloof, samen in staat zijn tot schitterende resultaten te komen!

CONTACT OPNEMEN