Klanten komen bij TICkA op de eerste plaats. Wij gaan voor lange termijn partnerships, waar dialoog en overleg centraal staan. De noden van de klant zijn uiteraard zeer belangrijk in onze resultaatgerichte aanpak. In onze klantencontacten streven wij naar het zichtbaar maken van onze eigen waarden. Professionalisme uit zich in een professionele samenwerking. Alles start van bij het eerste contact en de waarden van TICkA zijn voelbaar doorheen het hele proces. Wij zijn werkzaam in verschillende sectoren (publiek, privé, sport…), daar waar mensen resultaten moeten halen, daar zijn wij om te ondersteunen.
Planet Talent

CASE SALES VERTEGENWOORDIGER

Stel, je bent een sales vertegenwoordiger die al jarenlang succesvol is in wat hij doet. Je bezoekt artsen en bouwt relaties op. Je kent je product als geen ander. Je haalt je cijfers en bent daar best fier op.

Je merkt wel dat de markt in constante evolutie is, veranderingen blijven niet uit, in tegendeel. Wat je succesvol gemaakt heeft in het verleden helpt je niet per se in de toekomst.

Om in de toekomst succesvol te blijven zal je andere gedragingen moeten accentueren, eventueel gedragingen toevoegen die je nog niet kent. Dit proces vraagt moed en vooral een Growth Mindset. Je moet immers open staan voor een grondige analyse van het gedrag dat je vandaag toont wanneer je in contact bent met de arts. Welke gedragingen moet je echt behouden en welke kan je toevoegen?

Gelukkig is er de ondersteuning van de TICkA consultants die, zonder te veroordelen, je helpen om te leren. Niet door een zoveelste sales training maar door goede vragen te stellen, door je toe te laten om ook van je collega’s te leren en door je leidinggevende te ondersteunen in zijn coaching vaardigheden. Ze helpen je stap voor stap performanter te worden en klaar te zijn voor de uitdagingen van vandaag en morgen.

CASE CULTUURVERANDERING

Tijden veranderen, en dus ook onze manier van werken en samenwerken dient te veranderen.
Dat was de uitdaging die men TICkA gaf vanuit een grote organisatie in de publieke dienstverlening.
Verandering is eenvoudig op papier. In de realiteit bleek de TICkA procesmatige aanpak, die de tijd neemt om mensen te informeren, te betrekken en hen het “waarom” van de verandering te doen ervaren en aanvaarden, de sleutel tot succes.

Een uitgebreide en intense verkenning van de noden van leidinggevenden en medewerkers, was de basis voor het bepalen van de pijlers van de gewenste cultuur voor de toekomst.

Alle stakeholders werden betrokken. Er werd gewerkt met ambassadeurs, focusgroepen, stuurgroepen en projectgroepen. Bovendien werd gebruik gemaakt van een krachtige 360° vragenlijst (Leadership Effectiveness Analyses) om het proces te objectiveren en de leiderschapsgedragingen in kaart te brengen.

Alles dus om de organisatie future proof te maken in een snel veranderende omgeving.

CASE BELGIAN TORNADOS

De manier waarop Jacques ze samenbracht, is de ‘conditio sine qua non’-aanpak voor de grote successen die hij heeft voorbereid voor de atleten met wie hij samenwerkt. Zijn zonen – onlangs vier van hen hadden een 4×400 winnende race in San Diego (13 april 2019) – hadden te maken met hun vader en hun coach. Geen gemakkelijke taak langs beide kanten. Andere atleten hadden te maken met de zonen en de coach en de vader. Een uitdagende situatie die enorme positieve energie vereist. Sinds de start van de Belgische Tornado’s hebben 19 atleten de familie Borlée voltooid. Samen met hen wonnen THE BORLEES ongeveer veertig medailles in internationale competities onder Europese titels. Atleten die misschien nog nooit een medaille hebben gewonnen, kunnen trots zijn op de relais die ze met de Borlées hebben gelopen. Het werken met Jacques en de Borlées en andere Tornado’s is een verrijking voor TICkA.

CONTACT OPNEMEN