Vertrouwen

Ik ben bang van mijn kat.  Als ik dat aan mijn vrienden opbiecht,  zie ik ze grinniken. Want een kat hoort een zachte, relaxte snorrende aaibak te zijn. Lowie, zo heet hij, dus niet. Als ik Lowie wil verplaatsen van de ene kamer naar de andere raap ik al mijn moed bij elkaar om hem op te pakken. Bang voor onverwachte maneuvers en zijn scherpe klauwen die meedogenloos door mijn huid snijden tot bloedens toe. De ene keer gaat alles prima, de andere keer heb ik prijs. Zijn kattenbroer, Sloeber, was helemaal anders. De kinderen staken hem geregeld in de poppenwagen en koersten er vrolijk het huis mee door. Hij sliep wel eens in met letterlijk een hoedje van papier op zijn kop. Ja, we konden zelfs zijn neus met een zakdoekje afkuisen. Maar Lowie… neen. Dat is andere koek. Onze katten komen uit het dierenasiel en hebben een bewogen verleden. Waar zit het verschil dan? Het antwoord is: vertrouwen! En hoewel ik een grappig voorbeeld van mijn huisdier neem, is vertrouwen in organisaties cruciaal en vaak te weinig benoemd als oorzaak van minder goed samenwerken en presteren.

Vertrouwen is een ruim, interpreteerbaar begrip. Vaak flou en persoonlijk. Want wat ik onder vertrouwen begrijp is mogelijk niet hetzelfde als voor jou.  Het goede nieuws is dat er heel wat onderzoek en literatuurstudies aan zijn gewijd. Deze studies duwen vijf concrete elementen aan waarmee je vertrouwen maakt of kraakt en ik dank ook graag THIAGI Group voor haar inzichten: Ik licht ze even toe:

  1. Zelfzucht: de mate van focus op en ondersteuning aan de ander. Dit gaat ook over verborgen agenda’s en de perceptie dat de andere het oprecht goed voorheeft met jou.
  2. Voorspelbaarheid: volgen de acties van de ander een patroon? Zijn de acties betrouwbaar en die ie wat ie zegt?
  3. Authenticiteit: hoe creditbel is de ander? In welke mate is de ander integer en toont ie dat in het gedrag?
  4. Betrokkenheid: er dient een connectie te zijn tussen de partijen. Een positieve relatie geeft de 4 andere factoren een stevige boost.
  5. Know-How: in welke mate heeft de ander kennis en vaardigheden op een taak succesvol te volbrengen?

Wil je werken aan vertrouwen in je organisatie? Maak dan de balans van de vijf down-to-earth factoren op. Waar zit het goed? Waar kan het nog beter?

Oh ja…als ik naar mijn kat kijk…is er nog werk aan de voorspelbaarheid. Want snorren en klauwen tegelijk…dat gaat niet samen.