De perversie van kennis

“De een spreekt de ander meteen tegen”. Dit is de perversie van kennis of expertise. ” Marcus Buckingham (Nine Lies about Work – samen met Ashley Goodall) schrijft in zijn vierde leugen: “Allround mensen zijn de beste.” Ik ben het hiermee eens, maar dan wel met een kanttekening. Het is duidelijk dat de complexiteit van…

De coaches moeten vandaag meer dan ooit coach zijn voor de atleten

Het wordt eens te meer overduidelijk dat « mensen » (niet alleen sporters) nood hebben aan over-duidelijkheid. De manier waarop vandaag in de wereld wordt omgegaan met die (gebrekkige) duidelijkheid toont dat echte ouderwetse oorlogen nog een uitloper zijn van mijn grootvader’s verhalen die heldhaftig vertelde over de loopgraven aan den Ijzer. De echte oorlog…

Leugen 5: Mensen hebben behoefte aan feedback.

Bovenstaande stelling wordt omgebogen naar mensen hebben behoefte aan aandacht. De focus wordt verschoven van feedback geven naar aandacht geven, met hetzelfde doel, mensen performanter maken. Enkel de insteek verandert, bij aandacht geven komt de focus te liggen op versterken van het eigen oplossingsvermogen en creatief denken. Je gaat bij aandacht geven focussen op wat…

Nine Lies - Marcus Buckingham

Leugen 3: De beste bedrijven gebruiken trapsgewijze doelen, van hoog naar laag

De reden waarom staat centraal bij de derde ‘leugen’ van Marcus Buckingham’s boek. Hij geeft aan dat doelen najagen enkel en alleen omdat je dit verwacht wordt te doen in een organisatie, niet het vooropgestelde resultaat behaalt.   Bedrijven spenderen veel geld en tijd om met trapsgewijze doelstellingen (van hoog naar laag in een organisatie)…