De coaches moeten vandaag meer dan ooit coach zijn voor de atleten

Het wordt eens te meer overduidelijk dat « mensen » (niet alleen sporters) nood hebben aan over-duidelijkheid. De manier waarop vandaag in de wereld wordt omgegaan met die (gebrekkige) duidelijkheid toont dat echte ouderwetse oorlogen nog een uitloper zijn van mijn grootvader’s verhalen die heldhaftig vertelde over de loopgraven aan den Ijzer. De echte oorlog…

6 mythen over kwetsbaarheid

Binnen de zoektocht naar moedig leiderschap komt het belang van ‘sparren met de kwetsbaarheid’ als fundament naar voor. Opvallend is dat het begrip kwetsbaarheid een breed te interpreteren begrip lijkt te zijn. Voor elk van ons betekent het woord ‘kwetsbaarheid’ iets anders. Niet verwonderlijk, bestaan er dan ook verschillende misopvattingen rond; 1, kwetsbaarheid is zwakte…