Effectief op afstand werken

Nu mensen meer op afstand beginnen te werken, kunnen normale werkpatronen, communicatiemethoden en teamdynamiek worden verstoord. Onthoud: verstoring schept ook kansen. Verken nieuwe manieren van werken en herzie oude veronderstellingen die u op de lange termijn waarschijnlijk ten goede zullen komen. Hier zijn enkele strategieën die leiders kunnen gebruiken om ervoor te zorgen dat hun…

Leugen 5: Mensen hebben behoefte aan feedback.

Bovenstaande stelling wordt omgebogen naar mensen hebben behoefte aan aandacht. De focus wordt verschoven van feedback geven naar aandacht geven, met hetzelfde doel, mensen performanter maken. Enkel de insteek verandert, bij aandacht geven komt de focus te liggen op versterken van het eigen oplossingsvermogen en creatief denken. Je gaat bij aandacht geven focussen op wat…

Nine Lies - Marcus Buckingham

Leugen 3: De beste bedrijven gebruiken trapsgewijze doelen, van hoog naar laag

De reden waarom staat centraal bij de derde ‘leugen’ van Marcus Buckingham’s boek. Hij geeft aan dat doelen najagen enkel en alleen omdat je dit verwacht wordt te doen in een organisatie, niet het vooropgestelde resultaat behaalt.   Bedrijven spenderen veel geld en tijd om met trapsgewijze doelstellingen (van hoog naar laag in een organisatie)…